regenia bohemia

Hodnocení

– max. počet bodů 60

1) Soulad a spolupráce mezi vystavovatelem a psem (15 bodů)

Vystavovatel se neustále soustředí na svého psa, ale nezapomíná vnímat okolí. Jednou z nejdůležitějších zásad je radost psa i handlera. Chybou je otrávený obličej a pes, který je znuděný nebo se předvádí se strachem. Pes se nikdy netrestá. Celkově musí dvojice působit sehraně a harmonicky.

 

2)Správnost předvedení podle zvyklostí u jednotlivých plemen (15 bodů)

Předvedení v pohybu: vystavovatel musí na vyzvání předvést různé výstavní figury. Nejčastěji se jedná o kruh, „T“, „L doprava“, „L doleva“, trojúhelník a figura „tam a zpět“. Všechny figury začínají a končí ve výstavním postoji.

Předvedení v postoji: handler se musí rozhodnout, zda svého pejska vystaví na stole nebo na zemi a jaký postoj je typický pro jeho plemeno. Volí přiměřenou vzdálenost od rozhodčího. Nestojí ani těsně za psem, ale ani daleko od něj. Neustále si kontroluje, aby se během celého předvádění ani na okamžik neocitl mezi psem a rozhodčím.

 

3)Možnost kontroly chrupu (5)

Na vyzvání předvede mladý vystavovatel rozhodčímu zuby a skus psa.

4)Předvedení psa ve skupině (5)

Při předvádění ve skupině v postoji musí dbát vystavovatel na dodržení dostatečné vzdálenosti mezi psy, aby ostatní pejsky nerušil a nerozptyloval. Stojí s konkurenty v jedné rovině, nevybočuje, ani se neschovává.

Při předvedení v pohybu handler také dodržuje rozestupy.

5)Vyjádření příslušnosti k plemeni (5)

Pes je upraven podle zvyklostí plemene, je čistý a celkově v dobrém stavu. Soutěžící odpovídá na otázky, týkající se předváděného plemene.

 

6)Vhodnost oblečení vystavovatele (5)

Handler je oblečen slušně a barevně tvoří kontrast se srstí psa. Výstavní vodítko by naopak mělo splývat s barvou psa. Soutěžící ho má během předvádění smotané v dlani nebo přehozené přes rameno případně okolo krku.

 

7)Chování dítěte (10)

Dítě zdvořile a pozorně naslouchá rozhodčímu a ochotně plní úkoly a odpovídá na teoretické i praktické otázky.