regenia bohemia

Figury

Základní pravidlo při předvádění figur v JH je stále udržovat pořadí ROZHODČÍ – PES – VYSTAVOVATEL. Znamená to, že vystavovatel nikdy nesmí vstoupit mezi psa a rozhodčího a tím mu znemožnit výhled na psa. Důležité je také přizpůsobit tempo, tak aby bylo pro dané plemeno vhodné a pes působil v pohybu přirozeně.
Pohyb tam a zpět a) vnitřní obrat, b) výstavní obrat
 

POHYB TAM A ZPĚT

Tato figura umožňuje rozhodčímu posoudit pohyb psa zepředu i zezadu. Je třeba dbát na to, aby byl pohyb veden v přímé linii od rozhodčího a potom bez zastavení provést obrat. Jak vidíte na obrázku, jsou dvě správné možnosti: a) Obrat dovnitř nebo za b) Obrat výstavní.

Zpátky se vracíme po téže linii aniž by musel rozhodčí jakkoli měnit stanoviště.