regenia bohemia

Figury

Kruh se změnou pozice rozhodčího

KRUH se změnou pozice rozhodčího

Figura kruh je od rozhodčího většinou požadována při srovnávacím posuzování pohybu několika psů. Obvykle přitom rozhodčí zaujme stanoviště uprostřed kruhu a zkoumá pohyb psů z bočního pohledu. Pokud však zaujme stanoviště mimo kruh , zatímco jsou psi předváděni směrem dovnitř kruhu, pak musí mladý vystavovatel kousek pře rozhodčím přejít na druhou stranu psa a krátce za ním se zase vrátit zpět. Nesmí se při tom dostat mezi rozhodčího a psa. Na obrázku si všimněte, že poprvé obcházíme psa za jeho tělem (kolem ocasu) a podruhé před tělem (kolem hlavy) v duchu pravidla rozhodčí - pes - vystavovatel.