regenia bohemia

Figury

Figura Trojúhelník

TROJÚHELNÍK

Při pohybu trojúhelníku muže rozhodčí najednou posoudit pohyb psa zezadu, ze strany a zepředu. Mladý vystavovatel musí zvolit tvar trojúhelníku tak, aby rozhodčí mohl bez námahy posoudit všechny tři pohledy na psa. To znamená ,že všechny strany trojúhelníku by měli byt přibližně stejně dlouhé (pokud to tvar kruhu dovoluje) a protilehlá strana trojúhelníku měla být kolmo k rozhodčímu.