regenia bohemia

Figury

Písmeno L vlevo

PÍSMENO L

Tato figura kopíruje tvar písmene L, přičemž rozhodčí může požadovat elko vlevo (na obrázku) nebo L vpravo, které je zrcadlově obrácené. Dávejte pozor, vlevo/vpravo se vztahuje na pohled rozhodčího. L se používá především, když jste v úzkém a dlouhém kruhu.

PÍSMENO T

Figura "T" umožňuje důkladné posouzení psa zezadu, zepředu a z obou bočních stran. Podobně jako u trojúhelníku musí mladý vystavovatel dbát mimořádně na to, aby žádný ze směrů jeho pohybu nebyl příliš krátký, a aby příčná linie jeho běhu ležela kolmo k pohledu rozhodčího .Zvláštní pozornost musí vystavovatel věnovat správnému provedení obou obrátek, tak aby rozhodčímu nikdy nezablokoval pohled na tě

Dále se objevují ještě figury opisující písmeno E a F ( obě je možné provést vpravo nebo vlevo) nebo v poslední době tolik oblíbená 8.