regenia bohemia

Figury

Mimo těchto základních figur jsou v JH užívané i kombinace těchto figur a zadání se změnou stanoviště rozhodčího.V ČR se s nimi nesetkáváme tak často, ale například v sousedním Polsku jsou tyto chytáky zcela běžné.

 Provedení dvou zadání po sobě: L a TrojúhelníkProvedení dvou zadání po sobě: T a KruhTrojúhelníik se změnou pozice rozhodčího