regenia bohemia

Co je JH?

Nejlepší handler dne, Rakousko Junior handling je soutěž v předvádění psů mladými vystavovateli, kde nezáleží na kvalitách psa, ale na schopnostech handlera (vystavovatele) předvést co nejlépe dané plemeno.

Soutěž probíhá ve dvou věkových kategoriích, od devíti do třinácti a od třinácti do sedmnácti let.

Základním požadavkem pro Junior Handling je soulad mezi psem a jeho mladým vystavovatelem. Hodnotí se především správné předvedení psa v postoji i v pohybu podle zvyklostí pro dané plemeno, ale také chování či oděv mladého vystavovatele.

Soutěžící se mohou zúčastnit se psem jakéhokoliv plemene, zapsaným v plemenné knize uznávané FCI.

Soutěž „Mladý vystavovatel“ může být vypisována na všech druzích výstav, ale do celoročního hodnocení se počítají pouze výsledky z národních a mezinárodních výstav v ČR. Kazan v JH s Kačenkou Navrátilíkovou

Junior handling probíhá systémem předkol, jejichž počet závisí na počtu přihlášených mladých vystavovatelů. Úspěšné soutěžící zve rozhodčí do semifinále a tři nejlepší z každé kategorie pak do finále, které je součástí závěrečných soutěží. Ve finále určí rozhodčí v každé kategorii pořadí handlerů na prvních třech místech a vítěz si zpravidla odnáší upomínkovou cenu. Tato umístění se po celou sezónu zapisují do průkazů mladého vystavovatele a na konci každého roku jsou na jejich základě vybráni ti nejúspěšnější.

Po skončení výstavní sezóny je v rámci ČMKU vyhlášen Nejlepší mladý vystavovatel I. kategorie, II. kategorie a Nejlepší mladý vystavovatel ČR. Ten má právo reprezentovat ČR v Anglii na největší a nejdůležitější výstavě na světě, takzvané Cruft’s Dog Show . Zde se v mezinárodní konkurenci uděluje titul Mezinárodní Junior Handler roku.